Μπαλαδοκαθετές για Βαθειά νερά Θραψαλιέρες Συρτές Βυθού

ΈΤΟΙΜΕΣ ΑΡΜΑΤΩΣΙΈΣ ΓΙΑ ΒΑΘΕΙΆ ΝΕΡΆ ΜΠΑΛΆΔΕΣ,ΘΡΆΨΑΛΑ, ΣΦΥΡΊΔΕΣ,ΣΥΝΑΓΡΊΔΕΣ.