ΜΠΑΛΑΔΟΚΑΘΕΤΈΣ ΓΙΑ ΒΑΘΕΙΆ ΝΕΡΆ ΘΡΑΨΑΛΙΈΡΕΣ ΣΥΡΤΈΣ ΒΥΘΟΎ.

ΈΤΟΙΜΕΣ ΑΡΜΑΤΩΣΙΈΣ ΓΙΑ ΒΑΘΕΙΆ ΝΕΡΆ ΜΠΑΛΆΔΕΣ,ΘΡΆΨΑΛΑ, ΣΦΥΡΊΔΕΣ,ΣΥΝΑΓΡΊΔΕΣ.