Αγκίστρια_ Σαλλαγκιές

ΑΓΚΊΣΤΡΙΑ ΣΑΛΛΑΓΚΙΈΣ ΜΟΛΎΒΙΑ ΧΕΙΡΟΠΟΊΗΤΕΣ ΑΡΜΑΤΩΣΙΈΣ ΖΌΓΚΕΣ ΚΟΝΤΟΦΎΛΑΚΕΣ ΨΑΡΈΜΑΤΟΣ.